Crkva Sv.Nikola
Supska
Crkva Sveti Nikola
O crkvi Sv.Nikola
Pravoslavlje
Foto Galerija
Links
Crkvena opstina
O Svetom Nikoli !!!
Nacin posta
Pravoslavne Molitve
Praznici
Obicaji
Svete Tajne
Krsna Slava
Vrline i Gresi
Pravoslavna Crkva
Kako djavo obmanjuje coveka !!!
Pravoslavne Molitve

 

MOLITVA
Molitva je razgovor sa Bogom i ona cini sadrzaj zivota svih andjela na nebu i svih Svetitelja. Ona je srce svih vrlina, najpre vere. Bez molitve je nemoguce razumeti tajne pravoslavne vere, sveta u kome zivimo, ljudi sa kojima opstimo, bez molitve, pre svega, nema ni prave ljubavi prema Bogu, niti bogopoznanja. Sve tajne vere otkrivaju se samo molitvenom umu i cistom srcu. Sveti apostol Pavle porucuje nam: "Molite se neprestano". Sav zivot Crkve je neprekidna molitva, i neprekidno sluzenje Bogu. Pored zajednickih bogosluzenja i molitava u kojima ucestvuju svi hriscani, postoje molitve koje se odnose na svakodnevni porodicni zivot i molitve koje se upraznjavaju u tisini samoce. Molitve se mogu podeliti i na molitve hvale i slavljenja, molitve blagodarnosti i molitve moljenja. Hriscaninov dan pocinje i zavrsava se sa molitvom, tako on samog sebe i sav zivot svoj prinosi Bogu. Molitva prethodi svakom poslu, ali i jelu, molitva pomaze stisavanju uzburkanosti duse, ali iznad svega, molitva je put priblizavanju i razumevanju Boga, rastu ljubavi prema Bogu i ljudima. Ne treba cekati da se ucimo molitvi samo onda kad nam je Bog potreban, hriscanski ideal je moliti se neprestano, bez napora, - kao sto disemo. Iskustvo mnogih velikih pravoslavnih molitvenika pomaze nam da se, polako, isprva ponavljajuci njihove molitve, ucimo toplom i iskrenom razgovoru s Bogom. Ipak, ne treba zaboraviti savete Svetih Otaca o molitvi. Sveti Jovan Lestvicnik kaze: "Desava se da me, kada stojim na molitvi, susrece delo dobrocinstva, koje ne dozvoljava odlaganje. U takvom slucaju treba dati prednost delu ljubavi. Jer je ljubav iznad molitve."

 

 Dostojno
Dostojno je uistinu, da blazenom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blazenu i svebesprekornu, i Mater Boga nasega. Casniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe sto Boga Rec neporocno rodi, uistinu Bogorodicu, velicamo
Bogorodice Devo
Bogorodice Devo raduj se blagodatna Marijo, Gospod je s tobom! Blagoslovena si Ti medju zenama, i blagosloven je plod utrobe Tvoje,jer si rodila Spasitelja dusa nasih.

 

 
Molitve za srpske vojnike
Srpski vojnice, ako nisi kršten obrati se svešteniku da bi primio sveto krštenje, jer bez krštenja nema spasenja, jer se samo kroz krštenje postaje clan Srpske pravoslavne crkve. Onaj ko nije kršten nema pravo na bilo koji drugi verski obred.
 
  • Molitve pred bitku
Sine Boziji !!! Ti si polozio dušu Svoju, da nas spaseš. Ti si zapovedio i nama da duše svoje polozimo za drugove svoje. Radosno idem, da izvršim svetu volju Tvoju, boreci se za Otadzbinu i veru svoju. Naoruzaj me snagom i junaštvom da odolim neprijateljima našim. Ako, pak, bude sveta volja Tvoja da polozim zivot svoj u današnjem boju, milostivo pusti da umrem s tvrdom verom i nadom u vecni blazeni zivot u Tvom nebeskom carstvu. Majko Bozija !!! Sacuvaj me pod pokrovom Tvojim. Amin !!!
 
  • Molitva posle bitke
Gospode Boze moj, toplu Ti hvalu prinosim, što si me u današnji dan milošcu svojom sacuvao od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od svake napasti, bede, nevolje, bolesti, rane i napasne smrti i udostojio me da iz današnje bitke izadjem nepovredjen. Amin !!!
 
  • Molitva za ranjenu bracu
Spasitelju nas, kao što si nekad podigao raslabljenoga kojega su nosili na postelji, tako i sada, o milosrdni, posjeti i iscijeli stradalnike što leze na bolesnickom odru, smrtnom ranom ranjene, jer Ti si jedini koji si poneo neduge i bolesti roda našega i koji kao veoma milostivi sve mozeš. Zaštitnice naš posjeti što prije sluge svoje koji stradaju i izbavi ih od ljutih rana i bolova i podogni ih da Ti pjevaju i neprestano slave Tebe koji jedini voliš covjeka. Amin !!!
 
  • Molitva za medjusobni mir
Gospode Boze dobri, oslobodi nas od magle grehova, pa nam daj mir Tvoj i sacuvaj narod Svoj u jednodušnosti. Izkorijeni iz nas mrznju i zavist, i sve ostale strasti koje narušavaju bratsku ljubav - usrdno Te molimo, smiluj se.
 
  • Molitva gospodnja
OCE NAŠ koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje; da dodje Carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na i na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove nase kao što i mi opraštamo duznicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin

 

  • Dve najvece zapovesti
1.     Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim i svom snagom svojom.
2.     Ljubi bliznjeg svoga kao samog sebe.
 
  • Deset bozijih zapovesti
1.     Ja sam Gospod Bog Tvoj; nemoj imati drugih bogova osim Mene.
2.     Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im sluziti.
3.     Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga.
4.     Secaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome.
5.     Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poziviš na zemlji.
6.     Ne ubij.
7.     Ne cini preljube.
8.     Ne kradi.
9.     Ne svedoci lazno na bliznjeg svoga.
10.   Ne pozeli ništa što je tudje.

 

 

 

 
SIMBOL VERE
 
Verujem u jednog Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog sa Ocem, kroz koga je sve postalo;
Koji je radi nas ljudi i našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;
I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;
I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;
I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;
I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, njegovom Carstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.
U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I život budućeg veka. Amin.
 
 
ISUSOVA MOLITVA
 
Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog (grešnu).
 
Presveta Bogorodice, spasi me grešnog (grešnu).
 
Gospode Isuse hriste, Sine Božiji, radi molitava Prečiste Matere Tvoje i svih svetih, pomiluj nas.
 
Amin.
 
 
MOLITVE JUTARNJE
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Amin.
Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, radi molitava prečiste Matere Tvoje, i svih svetih, pomiluj me. Amin.
Slava Tebi Bože naš, slava Tebi.
Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.
Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Gospode, pomiluj! (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
 
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;
hleb naš nasušni daj nam danas;i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje,no izbavi nas od zloga.
Ustavši od sna, padamo pred Tobom, Blagi, i uznosimo Ti anđelsku pesmu, Moćni: svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom.
Slava ocu i Sinu i Svetome Duhu:
Iz postelje i sna podigao si me, Gospode; um moj prosveti i srce, i usne moje otvori da Te slavim, Sveta Trojice: svet si, svet, svet, Bože pomiluj nas Bogorodicom.
I sad i uvek u vekove vekova. Amin.
 
Sudija će doći iznenada, i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičemo u ponoći: svet si, svet, svet, Bože pomiluj nas Bogorodicom.
Gospode pomiluj!(dvanaest puta)
Hodite, poklonimo se caru našem Bogu!
Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu!
Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem!
Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje.
Operi me sasvim od bezakonja moga, i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh moj stalno preda mnom.
Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, da se opravda u rečima svojim i da pobedi kad ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja.
Jer gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno svemudrosti svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega.
Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti.
Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.
Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožnim će se obratiti Tebi.
Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju.
Jer da si hteo žrtve, prineo bih; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti.
Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu Zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.
Verujem u jednog Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova;
Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog sa Ocem, kroz koga je sve postalo;
Koji je radi nas ljudi i našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;
I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;
I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;
I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;
I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, njegovom Carstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.
U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I život budućeg veka. Amin.
 
 
POKAJNI 50. PSALAM
 
Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje.
Operi me sasvim od bezakonja moga, i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh moj stalno preda mnom.
Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, da se opravda u rečima svojim i da pobedi kad ti sude.
Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Jer gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno svemudrosti svoje.
Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene.
Odvrati lice svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.
Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladačkim učvrsti me.
Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožnim će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj.
Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih; za žrtve paljenice ne mariš.
Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu Zidovi jerusalimski.
Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.
 
MOLITVA ANĐELU ČUVARU
 
Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika,
da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih. Amin.
 
MOLITVA ANĐELU ČUVARU II
 
Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti.
Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, uputi me na put spasenja.
 O, Sveti Anđele Božiji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga;
i ako što sagreših ove prošle noći, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga,
i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.
Molitve pred Sveto Pričešće
 
Uoči dana Svetog pričešća, posle večernjih molitava, treba pročitati i ove molitve:
 
Vladaru, gospode Isuse Hriste Bože naš, koji jedini imaš vlast da ljudima otpuštaš grehe, kao blag i ljovekoljubiv, previdi sve moje svesne i nesvesne grehe,
i udostoj me da se neosuđeno pričestim, božanskim i preslavnim, i prečistim, i životvornim Tajnama Tvojim, ne na kaznu, ni na muku,
ni na umnoženje grehova, nego na očišćenje, i osvećenje, i obručenje budućeg života i carstva, na zaštitu i pomoć, i na razbijanje protivnika,
na istrebljenje mnogih mojih sagrešenja. Jer si Ti Bog milosti, i milosrđa, i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
 
Gospode Isuse Hriste, Bože moj, otpusti, ostavi, očisti, i oprosti mi grešnom i nepotrebnom i nedostojnom sluzi Tvom pogreške, i sagrešenja, i prestupe moje,
koje Ti od mladosti moje pa sve do ovog dana i časa sagreših, bilo svesno ili nesvesno, bilo rečima ili delima, bilo pomislima i mislima i nastojanjima, i svima svojim čuvstvima.
I molitvama prečiste i prisnodjeve Marije majke Tvoje, koja Te je čudesno rodila, jedine nepostidne nade i zaštite i spasenja moga,
udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim, besmrtnim, životvornim i strašnim Tajnama Tvojim, na otpuštenje grehova, i na život večni;
na osvećenje i prosvećenje, jačinu, isceljene i zdravlje duše i tela, i na uništenje i potpuno pogubljenje mojih zlih misli i pomisli, i pohvata, i noćnih sanjarenja, mračnih i zlih duhova.
Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava, i čast, i poklonjenje, sa Ocem i Svetim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
 
Ujutro, na dan Svetog pričešća, pred polazak u crkvu, treba pročitati i ovu molitvu, koja se i u crkvi čita neposredno pred Sveto pričešće:
 
Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja.
Još verujem da je ovo samo prečisto Telo Tvoje, i da je ovo sama prečista Krv Tvoja. Stoga Ti se molim: pomiluj me,
i oprosti mi sagrešenja moja, hotimična i nehotimična, učinjena rečju, delom, svesno i nesvesno, i udostoj me da se bez osude pričestim prečistim Tajnama Tvojim na otpuštenje grehova i na život večni.
 
Primi me danas, Sine Božji, za pričasnika Tajne Večere Tvoje, jer neću kazati Tajnu neprijateljima Tvojim; niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te: Pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome.
Neka mi pričešće svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili osudu već za isceljenje duše i tela. Amin.
Molitve posle Svetog Pričešća
 
Po dolasku kući, posle Svetog pričešća, a pre ručka, treba pročitati i ove molitve:
 
Slava Tebi Bože!
                                                   Slava Tebi Bože!
                                                                                                                 Slava Tebi Bože!
 
Tvoje sveto Telo, Gospode Isuse Hriste Bože naš, naka mi bude na život večni i prečista Krv Tvoja na otpuštenje grehova.
Neka mi ovo pričešće bude na zdravlje, radost i veselje; i na Tvom strašnom drugom dolasku udostoj mene grešnikada stanem s desne strane slave Tvoje, zastupništvom prečiste Majke Tvoje i svih svetih Tvojih.
 
Vladaru Hriste Bože, Care vekova i tvorče svega, blagodarim Ti za sva dobra koja si mi dao i za pričešće prečistim i životvornim Tajnama Tvojim.
Molim Te, Blagi i Čovekoljubivi, sačuvaj me pod krovom Tvojim i u senci krila Tvojih, i daruj mi da se čistom savešću do poslednjeg daha svog dostojno pričešćujem Svetinjama Tvojim na otpuštanje grehova i na život večni.
Jer si Ti hleb života, izvor svetinje, davalac dobara, i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Molitve pre i posle jela
 
Molitva pre doručka
 
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, opropsti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode pomiluj (triput).
Molitvama svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas. Amin.
 
Molitva posle doručka
 
Dostojno je vaistinu blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što neporočno Boga-Reč rodi, vaistinu Bogorodicu mi te veličamo.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode pomiluj (triput).
Molitvama svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas. Amin.
 
Molitva pre ručka
 
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode pomiluj (triput).
Molitvama svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas. Amin
 
Molitva posle ručka
 
Blagodarimo Ti, Hriste Bože naš, što si nas nasitio Tvojim zemaljskim dobrima; ne liši nas ni Tvog nebeskog carstva, već kao što si došao među učenike Svoje, Spasitelju, darujući im mir, dođi i među nas i spasi nas.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode pomiluj (triput).
Molitvama svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas. Amin
 
Molitva pre večere
 
Ješće ubogi i nasitiće se, i proslaviće Gospoda koji Ga traže; živa će biti srca njihova u vekove vekova.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode pomiluj (triput).
Molitvama svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas. Amin
 
Molitva posle večere
 
Tvoja utroba, Bogorodice, posta sveta trpeza s Nebesnim Hlebom, Hristom Bogom našim; svaki koji jede od Njega ne umire, kao što reče On, Hranitelj sviju.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode pomiluj (triput).
Molitvama svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas. Amin
Molitva pre učenja
 
Sveblagi Gospode, pošalji nam blagodat Tvoga Svetoga Duha, da osnaži naše duhovne sile, da bi, pazeći na učenje koje nam se predaje, porasli Tebi,
našem Tvorcu na slavu, roditeljima našim na radost, a Crkvi i Otadžbini našoj na korist. Amin
 
Molitva posle učenja
 
Blagodarimo ti, Stvoritelju, što si nas udostojio Tvoje blagodati, te smo primili učenje.
Blagoslovi naše starešine, roditelje i učitelje koji nas vode poznanju dobra, i daj nam silu i moć da produžimo ovo korisno učenje. Amin.
Molitva Svetom Vasiliju Ostroškom
 
Sveti Vasilije, veliki ugodniče Božiji, pomozi svima pa i meni.
Veliki branitelju vere Pravoslavne, odbrani i nas koji tvoju Svetu veru držimo, i s nadom tebi pristupamo.
Veliki arhijereju Božiji, pomoli se Bogu Svedržitelju za sve ljude tvoje, pa na posletku i za mene nedostojnog i poslednjeg.
Tvrdoški viteže i Ostroški podvižniče, spasavaj nas od beda vidljivih i nevidljivih. Zapalila te je Srpska zemlja kao večnu sveću pred prestolom Boga Živoga, pa nam sada osvetli puteve i razagnaj tugu.
Molitvama i suzama zagrevao si hladnu pešteru Ostrošku, pa zagrej sada Božijim duhom i srca naša, da se spasemo i proslavimo Boga svevišnjega i tebe Sveca Božijega.
Sa svih strana sveta priticali su ćivotu tvome bolni i nevoljni, i ti si im pomagao: demone odgonio, veze đavolje raskidao, i zdravlje duševno i telesno ljudima darivao.
Tako i sada pomozi, krštenim i nekrštenim, kao i uvek, svima pa i meni. Izmiritelj si bio zavađene braće, izmiri i sada sve zavađene, zbratimi razbraćene, oveseli tužne, ukroti samovoljne, isceli bolne.
Sveti Vasilije Čudotvorče i Oče naš duhovni, čuj i usliši čeda tvoja duhovna u Hristu Isusu Gospodu našem. Amin.
Molitva Svetoj Petki
 
Sveta Petko, Božja Svetiteljko, moli Boga za nas.
 
Udostojila si se gledanja lica Božijeg kao čedo našeg naroda, slavna Petko svetiteljko, pa imamo slobodu tebi govoriti, srodnici našoj, i tebe moliti za spasenje duša naših.
 
Slava si i pohvala Beogradu, gde čudotvorna voda tvoja privlači množine mnoge, kao negda Vitezda, i daje slepima vid, uzetima zdravlje,
malaksalima snagu, i svima bodrost i radost, Hristova devstvenice, naša pomoćnice.
 
Budi i nadalje prestonome gradu srpskom, utvrdi ga u Pravoslavlju, pomozi vernima, podigni nedužne i tužne, u usnulim u Gospodu pecima našim,
braći i deci, izmoli večni pokoj i večno spasenje, sveta Petko, Božija Svetiteljko.
 
Svima pomozi, pa i meni ne odmozi. Dobre u dobru složi, i svako im dobro umnoži. Da se kroz tebe proslavi Bog u Trojici, u vekove vekova. Amin.
Molitva Svetom Savi
 
O sveštena glavo, slavni Čudotvorče, Svetitelju Hristov Savo, prvoprestoniče Srpske zemlje, hranitelju i prosvetitelju, blagonadežni predstatelju svih hrišćana pred Gospodom,
tebi pripadamo i molimo se: daj nam da budemo učesnici tvoje ljubavi prema Bogu i bližnjemu, kojom je duša tvoja ispunjena bila za života.
 
Ozari nas istinom, prosveti razum i srce naše svetlošću božanske nauke, nauči nas tebi verno podražavati, Boga i bližnjega ljubiti, i zapovesti Gospodnje vršiti nepogrešno,
te da budemo i mi čeda tvoja ne samo po imenu no celim životom svojim.
 
Moli se, sveti Arhijereju, za Svetu pravoslavnu Crkvu i za Otadžbinu svoju zemaljsku koja te uvek s ljubavlju poštuje. Prizri blagodušno na svaku dušu tvojih vernih čada,
koji traže milost tvoju i pomoć. Budi nam svima u bolestima iscelitelj, u tuzi iscelitelj, u žalosti posetitelj, u bedama i uždama pomoćnik,
a na smrtnom času milostiv pokrovitelj i zaštitnik da bi pomoću tvojih svetih molitava i mi grešni udostojili se primiti pravo spasenje i naslediti Carstvo Hristovo.
 
O sveče Božji, ne postidi našu dušu koju na tebe silno polažemo, no javi nam svoje mnogomoćno zastupanje,
te da slavimo i veličamo Boga, divnoga u Svetim Svojim, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Molitva na početku rada
 
Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. (triput)
 
Gospode Isuse Hriste, Jedinorodni Sine Oca nebeskog, koji si bez početka, Ti si rekao Tvojim prečistim ustima:»Bez mene ne možete ništa činiti».
Gospode moj, verom i srcem primam u dušu svoju to što si rekao, klanjajući se blagosti Tvojoj. Pomozi mi grešnome na delu koje počinjem, da ga s Tobom dovršim, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
Molitve pre spavanja
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Amin.
 
Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.
 
Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni pomiluj nas (triput).
 
Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
 
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
 
Gospode, pomiluj! (triput)
 
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i uvekove vekova. Amin.
 
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
 
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.
 
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu,
 
Gopspode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših;
jer si Ti Bog naš, i mi smo ljudi Tvoji, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo.
 
I sada i uvek i u vekove vekova. Amin
 
Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.
 
Gospode pomiluj! (dvanaest puta)
 
Bože večni i Care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, oprosti mi grehe, koje učinih, ovoga dana delom, rečju i mišlju.
 I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje,
ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga, i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju.
Jer je tvoje carstvo, i sila, i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekova vekova. Amin.
 
Gospode Bože naš, što sagreših ovog dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san; pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla.
Jer si Ti čuvar duša i tela naših, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
 
Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika,
da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog; no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice,
i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih! Amin.
 
Nadanje je moje Otac, pribežište moje Sin, zaštita moja Duh Sveti, Trojice Sveta slava Ti.
 
Dostojno je, vaistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega.
Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, tebe što Boga-Reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo.
Molitva za pokojne
 
Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju.
I useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje.
Daruj im carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu.
Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i uvekove vekova. Amin.
Molitva protiv ružnih pomisli
 
Vladare Gospode Bože moj, u Tvojim je rukama život moj, zaštiti me po milosti svojoj, i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim, niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha.
Tvoje sam stvorenje; ne prezri delo ruku svojih, Nemoj se odvratiti od mene; sažali se, a ne ponizi.
Slab sam, nemoj me prezreti, Gospode, jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu: isceli dušu moju, jer sagreših Tebi, spasi me radi milosti Tvoje, jer sam Ti odan od mladosti svoje;
neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomoću nečistih dela, ružnih pomisli, nekorisnih sećanja; udalji od mene svaku nečistotu, svako zlo, jer si Ti jedini besmrtan,
u svemu besprimerno moćan, i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski.
Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Molitva u nevolji
 
Gospode Bože naš, Stvoritelju i Spasitelju roda ljudskog, milostivo nas usliši i pomozi nam.
Ti vidiš nemoć našu i stradanje naše; nemamo nikoga ko bi nam mogao i hteo ublažiti nevolje naše, nikoga do Tebe, nado i uteho naša.
ako su gresi naši veliki, milost je Tvoja veća; oprosti i spasi nas.
 
Pogledaj milostivo na stradalnu majku, na sirotu udovicu, na decu njenu i sve srodnike, i ne dopusti da stradanje njihovo premaši snagu njihovu.
 
Usliši Gospode i molitve svih sirotih majki, koje samo u Tebe gledaju i od Tebe pomoć očekuju; jedini zaštitniče i utešitelju malih i ostavljenih.
 
Presveta Bogorodice, izmoli milost od Sina Tvoga, koga si raspeta oplakala a vaskrsloga radosno pozdravila, hitnu milost i pomoć svim vernim slugama Tvojim.
 
Sveti Savo, oče naš i molitveniče pred Gospodom, blagoslovi sav tvoj srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike.
 
Bože pomozi i spasi. Amin.
 
Molitva za bolesne
(podrazumeva davanje imena dotične osobe za pominjanje na Sv. Liturgiji)
 
Vladiko Svedržitelju, Sveti Care, Koji urazumljuješ i ne usmrćuješ, Koji klecajuće utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš,
molimo se Tebi, Bože naš, slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje, poseti milošću Svojom.
oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. O, Gospode, izlečujući silu Svoju sa Nebesa pošalji, prikosni se tela njegova, ugasi groznicu,
ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu, budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga isceljenog Crkvi Svojoj,
da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju.
Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.
Molitva za one koji putuju
Tropar, glas 2:
 
Ti koji si Put i Istina , Hriste, pošalji sada za saputnika Angela Svoga slugama Svojim (imena), kao nekada Toviji,
da ih čuva i nepovređene sačuva od svakoga zla i u svakoj dobroj sreći na slavu Tvoju, molitvamaBogorodice, jedini Čovekoljupče.
 
Kondak, glas 2:
 
Luki i Kleopi saputnik si bio, hodi i sada zajedno sa slugama Svojim (imena) koji na putu kreću, od svake ih zle napasti izbavljajući.
Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš.
 
Molitva:
Gospode Isuse Hriste,Bože naš, Istiniti i Živi, Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio!
I sada Te smerno molimo, Vladiko Presveti, sa slugama Svojim (imena) putuj blagodatno.
I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara nam pošalji, da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja,
 i da nas na ispunjavanje zapovesti Tvojih upućuje i da nas mirno i dobrosrećno i zdravo provede i bezmetežno kući vrati.
I daj slugama Tvojim (imena) da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi dobrosrećno u slavu Bogu ispune.
Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.
Molitva za decu
 
Gospode Isuse Hriste, Koji si Sam bio Dete, i Koji si decu voleo i blagosiljao, pomiluj i spasi decu našeg vremena: da se nekrštena krste, a krštena da se verom u Tebe i ljubavlju prema Tebi utvrde.
Spasi, Gospode, onu decu koju njihovi neverujući ili zloverni roditelji kvare bezbožjem ili zloverjem i odvlače ih od Tebe, Koji si jedini Spas i Izbavitelj njihov.
 
Spasi, Gospode, i onu decu koju bezdušni, bezbožni ili bezverni zli učitelji, udaljuju od Tebe Tvorca njihovog, i uvode u društvo dušom ogubanih.
 
Spasi, Gospode, onu decu čije čiste duše oskvrnjuje svaki nemoral na ulici i razvrat u pozorištu, na televitziji i u bioskopu. Spasi ih od ovih nečistota.
 
Spasi, Milostivi, i onu dečicu bez roditelja koja su pala pod ruku surovih staratelja, zlog očuha i maćehe, spasi ih od slušanja hulnih reči i gledanja zlih dela.
 
Pomozi, Svemogući, da deca uzrastu i sazru za sinovstvo Božije i građanstvo Nebeskog Grada na svoje večno spasenje a u Tvoju slavu i hvalu. Amin
Molitva za roditelje i bližnje
 
Spasi Gospode i pomiluj roditelje moje ( imena), braću, sestre i srodnike moje po telu i sve bližnje roda moga i podari im mirna Tvoja blaga.
Spasi Gospode i pomiluj stare i mlade, uboge i sirote, udovice, bolesne i žalosne, koji su u bedi i nevolji, u tamnici i ropstvu.
Sačuvaj Bože sve one koje zbog Tebe i vere pravoslavne gone neznabošci, bezbožnici i jeretici. Poseti ih, ukrepi, uteši i silom svojom podaj im uskoro izbavljenje i slobodu.
Spasi Gospode i pomiluj sve one koji nas mrze i vređaju i čine nam smetnje, ne dozvoli da propadnu zbog nas grešnika.
Prosveti svetlošću Tvoga poznanja one koji, zaslepljeni sektaškim onbmanama, odstupiše od pravoslavne vere. Privedi ih Tvojoj svetoj apostolskoj Crkvi. Amin.
Molitva za zaštitu od nečistih sila
 
Bože večni, koji si rod ljudski izbavio od robovanja đavolu, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svakog dejstva nečistih duhova.
Naredi zlim i nečistim dusima i demonima da odstupe od duše moje, i da ne borave niti se skrivaju u meni, nego neka radi svetog Imena Tvog,
i jedinorodnog Sina Tvog, i Životvornog Duha Tvog, beže od stvorenja ruku Tvojih i da budem očišćen od svakog iskušenja đavolskog,
da bi sveto i pravedno i pobožno poživeo, udostojavan prečistih Tajni jedinorodnog Sina Tvog i Boga našeg, sa kojim si blagosloven i preproslavljen,
sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Molitve za pomirenje i umnoženje ljubavi
 
MOLITVA ZA POMIRENJE ONIH KOJI SU U ZAVADI
 
Vladiko, Čovekoljupče, Care vekova i dobara Darovatelju, koji si neprijateljstva pregradu razorio i mir podao rodu ljudskome, daruj i sada mir slugama Svojim (imena):
ukoreni u njih strah Svoj i međusobnu ljubav utvrdi, ugasi svaku raspru, oduzmi od njih sve sablažnjive nesuglasice.
Jer Ti jesi Mir naš i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.
 
MOLITVA ZA UMNOŽENJE LJUBAVI
 
Gospode, koji si zapovest novu dao učenicima Tvojim da ljube drug druga, obnovi istu i upečati u duše i srca naša blagodaću presvetoga Duha Tvojega,
kako bi se brinuli: ne kako ćemo sebi ugoditi, no Tebi, i poslužiti bližnjem na korist i spasenje: molimo Ti se, Blagodatelju milostivi, usliši i milostivno pogledaj.
 
Da budemo savršeni u ljubavi Tvojoj, Bože naš, da imamo nelicemernu ljubav ka bližnjem, prinudi nas, Gospode, blagodaću Tvojega Duha.
Ko misli da ima ljubav prema Tebi, a brata svojega mrzi, laža je, i u tami hodi. Zato, Milostivi, razgori duše i srca naša na ljubav prema Tebi i prema braći – molimo Ti se, kao milostiv usliši i kao preblag pomiluj.
Molitva za otvorenje uma
(ova molitva se čita pre čitanja  Sv. Jevanđelja i Žitija Svetih)
 
Gospode Isuse Hriste, učitelju mudrost, molim Ti se, otvori oči srca moga, da bih slušao reč Tvoju i razumeo je, i tvorio svetu volju Tvoju koja jeu njoj otkrivena nama grešnim i bezumnim ljudima.
Gospode Bože Spasitelju moj, pošto si došao na zemlju da tražiš i spaseš propale, ne skrivaj od mene zapovesti Svoje,
jer i ja propadam u tami neznanja zakona Tvoga: nego otvori oči uma moga da bih razumeo čudesa učenja Tvoga, i kaži mi nepoznatosti i tajne premudrosti Tvoje.
U Tebe se uzdam, Bože moj, da Ti svetlošću znanja Svoga prosvetliš um moj i razum, da bih ne samo čitao napisano nego ga i vršio.
Molim Ti se, i sa suzama pripadajući vapijem Ti: Gospode, prosvetli me, nauči me, urazumi me, da svetu reč Tvoju i Žitija Svetitelja Tvojih čitam ne na greh,
nego na obnovljenje i prosvetljenje, na osvećenje i spasenje duše svoje, i na nasleđe večnoga života. Amin.
Molitva u svako doba
 
Hriste Bože, kome se u svako vreme i svakoga časa klanjaju i koga slave i na nebu i na zemlji, dugotrpeljivi, mnogomilostivi, mnogosažaljivi, koji pravednike ljubiš,
a grešnike miluješ i sve zoveš spasenju obećanjem budućih dobara.
Ti, Gospode, primi i maše u ovaj čas molitve i upravi život naš zapovestima Tvojim,
duše naše osveti, tela očisti, rasuđivanja ispravi, misli razbistri i izbavi nas od svake žalosti, zla i bola;
ogradi nas svetim Tvojim anđelima, da njihovim mnoštvom čuvani i vođeni stignemo do jedinstva vere i poznanja i nepristupne Tvoje slave,
 jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.